تراکت خیابانی
تراکت
admin

تراکت خیابانی

تراکت خیابانی یا همان تراکت تبلیغاتی ابزاری برای بازاریابی است که معمولا برای فعالیتهای تبلیغاتی با دامنه وسیع و توزیع بازار استفاده می شود. در

مطالعه بیشتر »